×

Ansatte

Mariann Linnea: Eier/Styrer, barne og ungdomsfagarbeider. Livsmotto: "Ikke fyll livet med dager, fyll dagene med liv."

- Som dagen er skal din styrke være -

Anna-Lilly: Hjelpepleier

Livsmotto:"Vi kan ikke leve uten at vi enten påvirker verden, slik at den blir bedre,eller blir vi påvirket av den, slik at den blir verre"

Vivian: Barne og ungdomsfagarbeider

Livsmotto:"Smil til verden og verden smiler tilbake"